ΛΗΤΩ: Πιστοποίηση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Categories: Κύριες Ειδήσεις|Tags: , , , |

To ΛΗΤΩ, κατόπιν αναλυτικής αξιολόγησης, πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και EN 15224:2016 Σύστημα Δ [...]