Κατάγματα

Κάταγμα

Κάταγμα ονομάζεται κάθε λύση της συνέχειας ενός οστού. Κλειστά λέγονται τα κατάγματα, που δεν έχουν σχέση με ανοικτές κακώσεις της αντίστ [...]