Πνιγμός

Πνιγμός

Πνιγμός είναι το σύνολο των ασφυκτικών διαταραχών και των πολύπλοκων οξειών αιμοδυναμικών μεταβολών και ανωμαλιών του βιοχημικού ισοζυγίο [...]