Αιμορραγία

//Αιμορραγία

Αιμορραγία

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Με τον όρο αιμορραγία εννοούμε την έξοδο αίματος από ένα ή περισσότερα αγγεία του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιτίας [...]