Λογοπαθολόγος

//Λογοπαθολόγος

Ρινολαλιά και λυκόστομα

Στις περιπτώσεις με λυκόστομα διαφέρει η ποσότητα και η ποιότητα της ρινολαλίας καθώς και οι λανθασμένα εκφερόμενοι φθόγγοι ανάλογα με: τ [...]

Τα πρόβληματα λόγου και ομιλίας στο παιδί

Ποιες δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία επηρεάζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας; Τα πιο συχνά προβλήματα λόγου και ομιλίας που παρουσιάζοντ [...]

Κοχλιακά εμφυτεύματα βαρηκοΐας

Από την στιγμή που το παιδί θα φορέσει τα ακουστικά ή θα εμφυτευτεί θα αρχίσει αμέσως να μιλάει; Ο βαθμός βαρηκοΐας σχετίζεται στενά με τ [...]

Τραυλισμός

Λέγοντας 'τραυλισμός' εννοούμε την επανάληψη συνήθως του αρχικού φθόγγου, συλλαβής ή και ολόκληρης της λέξης σε περιοδικά διαστήματα κατά [...]

Αυτισμός και γλωσσική ανάπτυξη

  H γλωσσική ανάπτυξη των αυτιστικών παιδιών παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση και πολλές ιδιαιτερότητες. Περίπου το 50% των αυτιστικών [...]

Λίγα εισαγωγικά για τον αυτισμό

  Ο αυτισμός είναι μια σπάνια διαταραχή, η οποία εμφανίζεται με συχνότητα 4-5 περιπτώσεων στις 10.000. Ωστόσο, νεότερα ερευνητικά δεδομέ [...]