Κάλεσμα σε δράση για τη θεσμοθέτηση της Γηριατρικής στην Ελλάδα

Categories: Κύριες Ειδήσεις|Tags: , |

Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η Γηριατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της ιατρικής και οι Έλληνες ένας από [...]