Η Επιστημονική Ομάδα του ΙΕΚ Ιπποκράτειος μας ενημερώνει για θέματα υγείας που μας αφορούν καθημερινά και μας προσφέρει χρήσιμες συμβουλές.

Επιπλέον Πληροφορίες

Επιστημονική Ομάδα του ΙΕΚ Ιπποκράτειος
Τηλέφωνο: 210-8212912, 210-8838724
Εmail: info@ipokratios.gr
Διευθύνσεις: Γκυιλφόρδου 14, 10 434, Αθήνα (για εγγραφές)
Χέυδεν 8-10 & Πατησίων 81, 10 434, Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.ipokratios.gr