Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences θέτει σε πρώτο πλάνο την εξάλειψη της χρόνιας ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, επενδύοντας και στηρίζοντας, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, την έγκαιρη διάγνωση και διασύνδεση με την φροντίδα των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης και τελικώς της εκρίζωσης της νόσου.

Ύστερα από την επιτυχή έκβαση της πρώτης φάσης του προγράμματος «Αριστοτέλης»* στην περιοχή της Αθήνας, η  Gilead έρχεται να διευρύνει αυτή τη προσπάθεια χρηματοδοτώντας το ολιστικό πρόγραμμα «Αλέξανδρος» για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, μια συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναχαιτιστεί η μετάδοση της ηπατίτιδας C, κυρίως δε να αυξηθούν τα ποσοστά διάγνωσης και ίασης στους ευάλωτους πληθυσμούς της πόλης.

Η Gilead διαχρονικά στηρίζει έμπρακτα την ελληνική δημόσια υγεία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, επενδύοντας τόσο στην έρευνα, όσο και στην προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα «Αλέξανδρος». Το πρόγραμμα αυτό διακρίθηκε ανάμεσα σε δεκάδες ανεξάρτητες ερευνητικές προτάσεις, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος της Gilead, ‘CHIME’, με στόχο την υποστήριξη της εξάλειψης της ηπατίτιδας C. Για την Gilead η δημιουργία συνεργειών μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα τίθεται ως στρατηγικός στόχος, επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

O Γενικός Διευθυντής της Gilead Hellas κ. Σάββας Χαραλαμπίδης επεσήμανε: «Η δέσμευση της Gilead Sciences στην προσπάθεια για την εκρίζωση της νόσου της ηπατίτιδας C είναι συνεχής και αμείωτη. Στο πλαίσιο της αποστολής της εταιρείας μας υποστηρίζουμε τη θεραπευτική φροντίδα των ανθρώπων που πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή. Λειτουργώντας ως ενεργοί πολίτες και αλληλοεπιδρώντας με την κοινωνία, στηρίζουμε την προσπάθεια επίτευξης του εθνικού και συνάμα παγκόσμιου στόχου εξάλειψης της νόσου έως το 2030. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το εγχείρημα αυτό έχει βρει γόνιμο έδαφος να αναπτυχθεί αλλά και σημαντικούς εταίρους να το υποστηρίξουν. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα καθώς και με συλλόγους ασθενών προσβλέπουμε να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση υγείας του πληθυσμού και να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία από σοβαρές ασθένειες».

* Το διεθνές αναγνωρισμένο και βραβευμένο πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HIV, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναχαίτιση της επιδημίας HIV στην Αθήνα το 2012-2013.

Σχετικά με την Gilead Sciences, Inc.  

H Gilead Sciences είναι μία πρωτοπόρος βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες σε τομείς με σημαντικά θεραπευτικά κενά. Αποστολή της εταιρείας είναι να προάγει τη θεραπευτική φροντίδα των ανθρώπων που πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Η Gilead δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες ανά τον κόσμο, με έδρα το Foster City της Καλιφόρνια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Gilead Sciences παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR-MEDICAL@gilead.com ή καλέστε στο +30 210 8930100.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς όπως εφαρμόζεται. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν επίσης να αναφερθούν απευθείας στον παραγωγό του ύποπτου προϊόντος. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με προϊόντα της Gilead μπορούν να αναφερθούν απευθείας στην Gilead μέσω: GRRegulatorySafety@gilead.com