Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, παραμένει δίπλα στους ασθενείς του όπως και σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει με τις υπηρεσίες του.

Για το ακόλουθο χρονικό διάστημα οι τηλεφωνικές γραμμές του Ινστιτούτου (210-67.49.349 / 210-67.43.722) και το νοσηλευτικό – διοικητικό προσωπικό θα είναι επί 24ωρου βάσεως στην διάθεση του κοινού για να απαντούν σε ερωτήματα και να εξυπηρετούν την ενημέρωση και την διαχείριση περιστατικών υπό την καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του Ανδρολογικού Ινστιτούτου.

Επίσης παραμένει διαθέσιμη και επεκτείνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@andrologia.gr.